Wersja archiwalna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

UWAGA: Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu poniedziałek -piątek 7.30 - 15.30, sekretariat  I piętro, Samborzec 43 na następujących nośnikach danych:

a. Dyskietka 1,44 MB

b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c. Płyta CD-RW Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

2. Akceptowalne formaty załączników to: a. DOC, RTF b. XLS c. CSV d. TXT e. GIF, TIF, BMP, JPG f. PDF g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

ADRES SKRZYNKI  ePUAP:

 

/8530fnabpw/skrytka - Skrzynka podawcza (Wnioski, skargi, zapytania do urzędu)

 

Liczba odwiedzin : 466
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zych-Siwek
Czas wytworzenia: 2008-09-24 00:00:00
Czas publikacji: 2008-09-24 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: 2014-08-11