Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”

Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”

2019-01-11 14:17:45
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2018 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2018 roku

2018-03-30 10:56:00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

2018-03-30 10:50:21
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Samborzec na lata 2018-2022

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Samborzec na lata 2018-2022

2018-03-30 10:34:46
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2024

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2024

2018-03-30 10:32:57
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Samborzec na lata 2016–2026

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Samborzec na lata 2016–2026

2017-09-21 11:34:25
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2017 roku

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Samborzec w 2017 roku

2017-04-13 14:42:45
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

2017-04-13 14:38:33
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2019

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2019

2017-01-09 11:24:50
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Samborzec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Samborzec

2017-01-09 11:02:59