Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu

Samborzec 43, 27-650 Sambotrzec

Telefon:  (15) 831 44 43 wew. 43

Fax: (15) 831 44 43, 831 44 67, 831 45 82, 831 45 83- wew. 20 (w godzinach pracy Urzędu)

Adres e-mail: kultura.samborzec@wp.pl

Adres strony www: http://www.kulturasamborzec.pl

Adres strony BIP: http://bip.jednostki.samborzec.pl/gok

 

 
 

Liczba odwiedzin : 1090
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Albert Sendrowicz
Czas wytworzenia: 2013-09-10 13:58:02
Czas publikacji: 2016-03-30 11:00:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak