Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXIV/118/12

UCHWAŁA NR XXIV/118/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 23.04.2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do nabycia nieruchomości położonej w obrębie Zawisełcze

2016-02-12 13:55:44
UCHWAŁA NR XX/101/12

UCHWAŁA NR XX/101/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 30.01.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Samborzec

2016-02-12 12:33:21
UCHWAŁA NR XXVI/134/12

UCHWAŁA NR XXVI/134/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 26.06.2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Samborzec

2016-02-12 12:31:29
UCHWAŁA NR XXXIII/172/12

UCHWAŁA NR XXXIII/172/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 31.12.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2012 rok
2013-01-29 14:22:40
UCHWAŁA NR XXXII/171/12

UCHWAŁA NR XXXII/171/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 18.12.2012r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Samborzec
2012-12-28 14:10:01
UCHWAŁA NR XXXII/170/12

UCHWAŁA NR XXXII/170/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 18.12.2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Samborcu
2012-12-28 14:07:46
UCHWAŁA NR XXXII/169/12

UCHWAŁA NR XXXII/169/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 18.12.2012r. w sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu oraz w sprawie dopłaty do opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
2012-12-28 14:04:57
UCHWAŁA NR XXXII/168/12

UCHWAŁA NR XXXII/168/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 18.12.2012r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Samborcu
2012-12-28 13:59:11
UCHWAŁA NR XXXII/167/12

UCHWAŁA NR XXXII/167/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 18.12.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Samborzec
2012-12-28 13:55:57
UCHWAŁA NR XXXI/166/12

UCHWAŁA NR XXXI/166/12 Rady Gminy Samborzec z dnia 11.12.2012r. w sprawie podziału gminy Samborzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012-12-18 10:17:52