Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2008-2014

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2008-2014 stanowi Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLI/163/09 z dn. 30.12.2009r
2010-01-22 12:10:54
ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2010 ROKU

ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2010 ROKU stanowi Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/163/09 z dn. 30.12.2009r
2010-01-22 12:09:29
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R. stanowi Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLI/163/09 z dn. 30.12.2009r
2010-01-22 12:07:47
DOTACJE CELOWE W 2010 R.

DOTACJE CELOWE W 2010 R. stanowi Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/163/09 z dn. 30.12.2009r
2010-01-22 12:04:54
DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 R.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2010 R. stanowi Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/163/09 z dn. 30.12.2009r
2010-01-22 12:04:00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2010 R.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2010R. stanowi Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/163/09 z dn. 30.12.2009r
2010-01-22 12:02:24
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R. stanowi Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/163/09 z dn. 30.12.2009r
2010-01-22 12:00:25
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 R. stanowi Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/163/09 z dn. 30.12.2009r
2010-01-22 11:58:31
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 R.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 R. stanowi Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/163/09 z dn. 30.12.2009r
2010-01-22 11:56:13
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 R. stanowi Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/163/09 z dn. 30.12.2009r
2010-01-22 11:52:33