Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

2018-05-28 11:04:33
Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka /w ciągu 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia/

2017-06-27 08:06:23
Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

2017-06-27 08:04:52
Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska

2017-06-27 08:03:19
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

2017-06-27 07:59:53
Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

2017-06-27 07:57:30
Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

2017-06-27 07:55:25
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą (transkrypcja)

2017-06-27 07:53:34
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

- Informacja

- Wniosek

2017-06-27 07:48:28
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

2017-06-27 07:46:20