Odbiór padliny  

 
  

Odbiór padliny

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Samborcu

pok. 8, tel. 15-831-44-43 wew. 29

Wymagane dokumenty
Telefoniczne lub osobiste zgłoszenie do odbioru padłego zwierzęcia.

Opłata skarbowa
Brak

Termin załatwienia
-         24 godziny w okresie wiosenno – letnim
-         48 godzin w okresie jesienno    – zimowym

Podstawa prawna
-  Ustawa  z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2005r.  Nr 236 poz. 2008 z późn. zm. )

Procedura
Przekazanie zgłoszenia o padłym zwierzęciu do firmy, z którą Gmina Samborzec ma podpisaną umowę na odbiór padliny.

 

Liczba odwiedzin : 501
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Albert Sendrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Szwajda
Czas wytworzenia: 2014-12-30 11:45:33
Czas publikacji: 2014-12-30 11:45:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak