Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych 

 
 

Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

  Logo osób niesłyszących i głuchoniemych

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243) Urząd Gminy w Samborcu informuje, iż osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z następujących środków wspierających komunikowanie się:

1. Wszelkie informacje dotyczące działalności Urzędu dostępne są na stronie: www.samborzec.pl

2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kultura.samborzec@wp.pl, sekretariat@samborzec.pl

3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: (15) 831 44 43, 831 44 67, 831 45 82, 831 45 83- wew. 20 (w godzinach pracy Urzędu)

4. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy Pana Sebastiana Mazura tłumacza języka migowego na poziomie podstawowym podczas załatwiania spraw w urzędzie. Usługa jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu Urzędu Gminy w Samborcu, na adres e-mail: kultura.samborzec@wp.pl, sekretariat@samborzec.pl, na numer fax, wiadomością SMS na numer 531 480 999

 

Liczba odwiedzin : 1575
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Albert Sendrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Sebastian Mazur
Czas wytworzenia: 2013-04-08 08:00:01
Czas publikacji: 2016-02-16 11:40:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak