Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR III/12/14

UCHWAŁA NR III/12/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2014-2023


-Uchwała
-Załączniki
2015-01-02 14:13:09
UCHWAŁA NR III/15/14

UCHWAŁA NR III/15/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2014 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji stałych Rady Gminy
2014-12-30 08:56:39
UCHWAŁA NR III/14/14

UCHWAŁA NR III/14/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Samborzec gruntów w miejscowości Jachimowice  na cele użyteczności publicznej
2014-12-30 08:52:37
UCHWAŁA NR III/13/14

UCHWAŁA NR III/13/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu oraz w sprawie dopłaty do opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków
2014-12-30 08:48:01
UCHWAŁA NR III/11/14

UCHWAŁA NR III/11/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2014 rok
2014-12-30 08:44:34
UCHWAŁA NR II/10/14

UCHWAŁA NR II/10/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 09.12.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Samborzec

2014-12-16 12:16:54
UCHWAŁA NR II/9/14

UCHWAŁA NR II/9/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 09.12.2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Samborzec gruntu w miejscowości Milczany na cele użyteczności publicznej
2014-12-16 12:15:06
UCHWAŁA NR II/8/14

UCHWAŁA NR II/8/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 09.12.2014 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2014-12-16 12:12:47
UCHWAŁA NR II/7/14

UCHWAŁA NR II/7/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 09.12.2014 w sprawie obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok
2014-12-16 12:11:03
UCHWAŁA NR II/6/14

UCHWAŁA NR II/6/14 Rady Gminy Samborzec z dnia 09.12.2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014-12-16 12:07:53