Procedura wydanie wypisu i wyrysu z MPZP 

 
 

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Samborcu

Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

Piętro I, pok. nr 6

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do Wójta gminy Samborzec. Przed złożeniem wniosku wnioskodawca może od odpowiedniego organu uzyskać informację o wysokości opłaty skarbowej.

Plikpobierz_wniosek (48.8 KB)

 

Opłaty:

1. Wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • Od wypisu: do 5 stron - 30 złotych, powyżej 5 stron - 50 złotych.
  • Od wyrysu: 20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4. Nie może to być więcej niż 200 złotych.

2. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powoduje to pewne utrudnienia. Otóż, nie zawsze wiadomo ile stron będzie miał przedmiotowy wypis i wyrys. W praktyce wnioskodawca, częstokroć przed złożeniem wniosku stara się dowiedzieć o wysokości opłaty skarbowej. Czasami, organ wydający wypis i wyrys, po złożeniu wniosku informuje wnioskodawcę o wysokości opłaty. Część organów pobiera tzw. opłatę minimalną, a ewentualna różnica regulowana jest po ustaleniu wysokości ostatecznej opłaty. 3. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni - zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Wynik procedury:

Wnioskodawca otrzymuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej organ ma 14 dni na wydanie wypisu i wyrysu. W praktyce organy wydają ten dokument w terminie od 7 dni do miesiąca.

 

Liczba odwiedzin : 998
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Rej
Czas wytworzenia: 2014-12-24 08:47:46
Czas publikacji: 2016-06-03 10:50:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak