Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

 
 

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Urząd Gminy w Samborcu

 Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

Piętro I, pok. nr 6

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

  Sposób załatwienia sprawy:

 Należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej.

Plikpobierz_wniosek (32.3 KB)

 

 Opłaty:

 Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia – 17zł. Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe.

 

Termin załatwienia sprawy:

 Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

 Wynik procedury:

 Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o przeznaczeniu działki.

 

Liczba odwiedzin : 1562
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Rej
Czas wytworzenia: 2014-12-24 09:06:21
Czas publikacji: 2016-06-03 10:48:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak