Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej 

 
 

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

 

 

 

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Urząd Gminy w Samborcu

Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

Sekretariat Urzędu Gminy

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

 

 Sposób załatwienia sprawy:

 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej należy złożyć do Sekretariatu Urzędu Gminy w Samborcu. Do wniosku należy załączyć kopię mapy zasadniczej z zaznaczoną działką, dla której mają być wydane warunki.

 

 Plikpobierz_wniosek (50 KB)

 

  Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

 

 Wynik procedury:

Wnioskodawca otrzymuje warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.

 

 

Liczba odwiedzin : 597
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Cichoń
Czas wytworzenia: 2014-12-30 12:06:05
Czas publikacji: 2016-06-03 10:54:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak