Zgłoszenie do odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego 

 
 

Zgłoszenie do odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

 

 

 

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Samborcu

Samborzec 43, 27-650 Samborzec 

Sekretariat Urzędu Gminy

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 

 Sposób załatwienia sprawy:

 Zgłoszenie do odbioru przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego należy złożyć do Sekratariatu Urzędu Gminy w Samborcu. Do zgłoszenia należy załączyć inwentaryzację powykonawczą.

 

 Plikpobierz_zgłoszenie (53.6 KB)

 

 Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

 

 Termin załatwienia sprawy:

Termin należy ustalić w Urzędzie Gminy.

 

 Wynik procedury:

Po potwierdzeniu prawidłowości wykonanych robót sporządza się protokół odbioru, a pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej zezwala na zasypanie wykopu.

 

Liczba odwiedzin : 464
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Halina Cichoń
Czas wytworzenia: 2014-12-30 12:19:03
Czas publikacji: 2016-06-03 10:56:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak