Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR VI/40/15

UCHWAŁA NR VI/40/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.03.2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do nabycia gruntu na cele użyteczności publicznej w Koćmierzowie

2016-02-12 13:57:25
UCHWAŁA NR IV/20/15

UCHWAŁA NR IV/20/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 26.01.2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do nabycia gruntu pod drogę w miejscowości Polanów

2016-02-12 13:56:47
UCHWAŁA NR X/60/15

UCHWAŁA NR X/60/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 11.08.2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Samborzec.

2016-02-12 12:35:05
UCHWAŁA NR XIV/89/15

UCHWAŁA NR XIV/89/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Samborzec  na lata 2016 -2020+

2016-01-08 15:13:40
UCHWAŁA NR XIV/88/15

UCHWAŁA NR XIV/88/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu

2016-01-08 15:13:17
UCHWAŁA NR XIV/87/15

UCHWAŁA NR XIV/87/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Samborzec

2016-01-08 15:11:37
UCHWAŁA NR XIV/86/15

UCHWAŁA NR XIV/86/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Samborzec

2016-01-08 15:10:58
UCHWAŁA NR XIV/85/15

UCHWAŁA NR XIV/85/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu oraz w sprawie dopłaty do opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2016-01-07 13:40:47
UCHWAŁA NR XIV/84/15

UCHWAŁA NR XIV/84/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji :”Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Samborzec w latach 2016- 2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej”

2016-01-07 13:25:56
UCHWAŁA NR XIV/83/15

UCHWAŁA NR XIV/83/15 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.12.2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Samborzec

2016-01-07 13:02:00