Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXV/153/16

Uchwała Nr XXV/153/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 29.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Samborzec

2017-04-19 10:48:03
UCHWAŁA NR XXVII/169/16

Uchwała Nr XXVII/169/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Samborzec na lata 2016-2026

2017-01-05 12:45:53
UCHWAŁA NR XXVII/168/16

Uchwała Nr XXVII/168/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  Gminy Samborzec

2017-01-05 12:43:58
UCHWAŁA NR XXVII/167/16

Uchwała Nr XXVII/167/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu  oraz w sprawie dopłaty do opłat za  zbiorowe  odprowadzanie ścieków

2017-01-04 14:36:32
UCHWAŁA NR XXVII/166/16

Uchwała Nr XXVII/166/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Samborzec

2017-01-04 14:32:48
UCHWAŁA NR XXVII/165/16

Uchwała Nr XXVII/165/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28.12.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec

2017-01-04 14:30:51
UCHWAŁA NR XXVII/164/16

Uchwała Nr XXVII/164/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2017-2029

2017-01-04 14:07:17
UCHWAŁA NR XXVII/163/16

Uchwała Nr XXVII/163/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2017 rok

2017-01-04 14:03:51
UCHWAŁA NR XXVII/162/16

Uchwała Nr XXVII/162/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 28.12.2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2016-2029  wraz z załącznikami

2017-01-04 13:58:36
UCHWAŁA NR XXVI/161/16

Uchwała Nr XXVI/161/16 Rady Gminy Samborzec z dnia 21.12.2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr XXV/149/16 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Samborzec przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

2017-01-04 13:52:32