Petycje 

 

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

 

Zgodnie z Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata.

Tryb rozpatrywania petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j).

 

Liczba odwiedzin : 1102
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Drzazga
Czas wytworzenia: 2016-03-17 11:47:36
Czas publikacji: 2019-03-18 17:41:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak