Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLIV/235/13

UCHWAŁA NR XLIV/235/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 16.12.2013r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia pomieszczeń i sprzętu medycznego dla SPZOZ w Samborcu
2013-12-17 14:13:17
UCHWAŁA NR XLIV/234/13

UCHWAŁA NR XLIV/234/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 16.12.2013r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny
2013-12-17 14:10:34
UCHWAŁA NR XLIV/233/13

UCHWAŁA NR XLIV/233/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 16.12.2013r. w sprawie obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego
na 2014 rok
2013-12-17 13:58:38
UCHWAŁA NR XLIV/232/13

UCHWAŁA NR XLIV/232/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 16.12.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2013-2020r.
2013-12-17 13:53:15
UCHWAŁA NR XLIV/231/13

 UCHWAŁA NR XLIV/231/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 16.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2013 rok
2013-12-17 13:50:30
UCHWAŁA NR XLIII/230/13

UCHWAŁA NR XLIII/230/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25.11.2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
2013-12-17 13:48:42
UCHWAŁA NR XLIII/229/13

UCHWAŁA NR XLIII/229/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25.11.2013r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny
2013-12-17 13:46:28
UCHWAŁA NR XLIII/228/13

UCHWAŁA NR XLIII/228/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25.11.2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013-12-17 13:44:02
UCHWAŁA NR XLIII/227/13

 UCHWAŁA NR XLIII/227/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25.11.2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów  wymiaru podatku rolnego
2013-12-17 13:41:36
UCHWAŁA NR XLIII/226/13

UCHWAŁA NR XLIII/226/13 Rady Gminy Samborzec z dnia 25.11.2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2013-2020r.
2013-12-17 13:37:04