Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXVIII/239/17

Uchwała Nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec

2018-01-03 09:45:39
UCHWAŁA NR XXXVIII/238/17

Uchwała Nr XXXVIII/238/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec

2018-01-03 09:42:50
UCHWAŁA NR XXXVIII/237/17

Uchwała Nr XXXVIII/237/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

2018-01-03 09:41:51
UCHWAŁA NR XXXVIII/236/17

Uchwała Nr XXXVIII/236/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do nabycia nieruchomości gruntowych w miejscowościach Bogoria Skotnicka i Zajeziorze

2018-01-03 09:40:19
UCHWAŁA NR XXXVIII/235/17

Uchwała Nr XXXVIII/235/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn nieruchomości położonych w miejscowości Kobierniki

2018-01-03 09:39:20
UCHWAŁA NR XXXVIII/234/17

Uchwała Nr XXXVIII/234/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Samborcu na rok 2017

2018-01-03 09:35:47
UCHWAŁA NR XXXVIII/233/17

Uchwała Nr XXXVIII/233/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Samborzec na lata 2018-2029 r.

2018-01-03 09:33:41
UCHWAŁA NR XXXVIII/232/17

Uchwała Nr XXXVIII/232/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2018 rok

2018-01-03 09:26:32
UCHWAŁA NR XXXVIII/231/17

Uchwała Nr XXXVIII/231/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2017 - 2029

2018-01-03 09:24:48
UCHWAŁA NR XXXVIII/230/17

Uchwała Nr XXXVIII/230/17 Rady Gminy Samborzec z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2017 rok

2018-01-03 09:22:41