Wniosek-Petycja nr 1/2017 w sprawie udzielenia informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  

 
 

Przedmiot petycji: Petycja w sprawie udzielenia informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Data wpływu: 14.02.2017 r.

Skan wniosku-petycji, wniosek w wersji.doc

Termin odpowiedzi: 27.02.2017 r.

Sposób załatwienia: Odpowiedź-wersja skan, Odpowiedź-wersja edytowalna

 

 

 

Liczba odwiedzin : 199
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zych-Siwek
Czas wytworzenia: 2017-02-21 12:37:31
Czas publikacji: 2017-02-27 13:17:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak