Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Samborcu została powołana na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 483 z późniejszymi zmianami) przez Wójta Gminy Samborzec (Uchwała Nr 43/2001 Wójta Gminy Samborzec z dnia 16 listopada 2001 roku; Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku; Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 04 lutego 2010 roku; Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 07 września 2015 roku).

 

W skład Komisji wchodzą:

 • Przewodniczący Komisji – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Samborcu - Lidia Łukiewicz
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Samborcu - Ewa Świder
 • Członkowie Komisji:
  • Przewodniczący Rady Gminy - Mieczysław Piątek
  • Pielęgniarka - Ewa Kamuda
  • Pracownik socjalny - Małgorzata Kapusta
  • Policjant - Grzegorz Chmielewski
  • Terapeuta - Marek Kwiatkowski

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj

 

 

Liczba odwiedzin : 577
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Świder
Czas wytworzenia: 2017-06-28 12:57:13
Czas publikacji: 2017-06-28 12:57:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak