Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR III/25/18

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2019-01-11 14:10:35
UCHWAŁA NR III/24/18

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

2019-01-11 14:10:21
UCHWAŁA NR III/23/18

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”

2019-01-11 14:10:10
UCHWAŁA NR III/22/18

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”

2019-01-11 14:09:58
UCHWAŁA NR III/21/18

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wytypowanie przedstawiciela do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

2019-01-11 14:09:38
UCHWAŁA NR III/20/18

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu

2019-01-11 14:09:19
UCHWAŁA NR III/19/18

Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Samborzec

2019-01-11 13:35:04
UCHWAŁA NR III/18/18

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2019 - 2029

2019-01-11 13:33:14
UCHWAŁA NR III/17/18

Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2019 rok

2019-01-11 13:30:13
UCHWAŁA NR III/16/18

Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Samborzec z dnia 27.12.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2018 - 2029

2019-01-11 13:28:31