Skład Rady Gminy  

 
 

Radni Gminy Samborzec

1. Mieczysław Piątek - Przewodniczący Rady Gminy

2. Leszek Nowak - I Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3. Elżbieta Bebło - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4. Barbara Bona - Radna

5. Andrzej Bryła- Radny

6. Bożena Grzyb - Radna

7. Irena Guźla - Radna

8. Teresa Kamuda - Radna

9. Stanisław Kiliański - Radny

10. Adam Krakowiak - Radny

11. Aneta Malinowska - Radna

12. Lucja Rugała - Radna

13. Anna Serafin - Radna

14. Andrzej Trzaska - Radny

15. Stanisława Walasek - Radna

 

Liczba odwiedzin : 82
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Albert Sendrowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Wołos
Czas wytworzenia: 2018-11-20 11:26:55
Czas publikacji: 2018-11-20 11:26:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak