Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 9/2019 z dn. 29.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Samborzec z dnia 29.01.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Samborcu

2019-02-05 13:47:32
Zarządzenie Nr 8/2019 z dn. 29.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Samborzec z dnia 29.01.2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Samborzec na rok 2019

2019-02-05 13:41:54
Zarządzenie Nr 7/2019 z dn. 24.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Samborzec z dnia 24.01.2019 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy

2019-02-05 13:39:04
Zarządzenie Nr 6/2019 z dn. 22.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Samborzec z dnia 22.01.2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu „Cyfrowy Samborzec - NOWA ERA KOMPUTERA” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy Samborzec - NOWA ERA KOMPUTERA”.

2019-02-05 13:35:43
Zarządzenie Nr 5/2019 z dn. 22.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Samborzec z dnia 22.01.2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Samborzec w 2019 roku

2019-02-05 13:32:32
Zarządzenie Nr 4/2019 z dn. 22.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Samborzec z dnia 22.01.2019 roku w sprawie wprowadzenia Planu działalności Urzędu Gminy w Samborcu na rok 2019

2019-01-22 14:50:08
Zarządzenie Nr 3/2019 z dn. 21.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Samborzec z dnia 21.01.2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Samborcu

2019-01-22 14:47:53
Zarządzenie Nr 2/2019 z dn. 14.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Samborzec z dnia 14.01.2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska Lokalnych Animatorów Sportu w 2019 r.

2019-01-14 13:39:22
Zarządzenie Nr 1/2019 z dn. 03.01.2019 r.

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Samborzec z dnia 03.01.2019 roku w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Samborzec na 2019 rok

2019-01-14 12:53:31