Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR IV/33/19

Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 21.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Samborzec oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Samborzec na 2019 r.

2019-02-08 15:09:00
UCHWAŁA NR IV/32/19

Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 21.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Samborzec z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2019 rok

2019-02-08 15:08:44
UCHWAŁA NR IV/31/19

Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 21.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej  „PARNERSTWO ZIEMI SANDOMIERSKIEJ”

2019-02-08 13:13:52
UCHWAŁA NR IV/30/19

Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Jachimowice

2019-02-08 13:12:16
UCHWAŁA NR IV/29/19

Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 21.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Janowice

2019-02-08 13:09:54
UCHWAŁA NR IV/28/19

Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 21.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Samborzec, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Samborzec

2019-02-08 13:08:45
UCHWAŁA NR IV/27/19

Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 21.01.2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2019 - 2029

2019-02-08 13:07:02
UCHWAŁA NR IV/26/19

Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Samborzec z dnia 21.01.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2019 rok

2019-02-08 12:41:19