Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2017 r.

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2017 r.

2018-05-10 08:47:05
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2016 r.

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2016 r.

2017-05-30 14:29:35
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 r.

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2015 r.

2016-05-24 13:01:34
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2014 r.

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2014 r.

2015-05-29 08:38:53
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2013 r.

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2013 r.
2014-04-24 12:34:32
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2012 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w 2012 r.
2013-06-06 08:59:40
Wykaz osób fizycznych, którzy skorzystali ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2011 roku stanowiącego pomoc publiczną

Wykaz osób fizycznych, którzy skorzystali ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2011 roku stanowiącego pomoc publiczną
2012-05-31 13:00:58
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat odroczono termin płatności podatku rolnego, podatku od nieruchomości w 2011 roku w kwocie przewyższającej 500 zł. art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat odroczono termin płatności podatku rolnego, podatku od nieruchomości w 2011 roku w kwocie przewyższającej 500 zł. art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych
2012-05-31 12:49:41
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości w 2011 roku w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości w 2011 roku w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych
2012-05-31 12:49:06
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat umorzono podatek rolny i podatek od nieruchomości w kwocie powyżej 500 zł za 2011 rok na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 lit.f ustawy o finansach publicznych

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat umorzono podatek rolny i podatek od nieruchomości w kwocie powyżej 500 zł za 2011 rok na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 lit.f ustawy o finansach publicznych
2012-05-31 12:44:17