Formularz E – karta informacyjna dla: 

 
- raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, - raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska - sprawozdań, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, - analiz porealizacyjnych - przeglądów ekologicznych - raportów o bezpieczeństwie, - dokumentacji mierniczo – geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych - kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podst. art.50 ust.1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne górnicze, - informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, - dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów 
 

Załączniki

Formularz E – karta informacyjna dla:

Data: Brak danych Rozmiar: 44.84k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 429
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację :
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-01-21 10:44:12
Czas publikacji: 2010-01-21 10:44:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak