Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 56/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Uchwała Nr 56/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Samborzec za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego  i objaśnieniami

2018-06-01 10:44:49
Uchwała Nr 6/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr 6/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Samborzec na 2018 rok

2018-06-01 10:44:29
Uchwała Nr 5/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr 5/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Samborzec

2018-06-01 10:43:08
Uchwała Nr 100/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 100/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2018-2029

2018-06-01 10:42:39
Uchwała Nr 99/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 99/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Samborzec na 2018 rok

2018-06-01 10:42:29
Uchwała Nr 98/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 98/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Samborzec na 2018 rok

2018-06-01 10:37:16
Uchwała Nr 95/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 października 2017 roku

Uchwała Nr 95/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 października 2017 rokuw sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Samborzec

2018-06-01 09:27:22
Uchwała Nr 81/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 września 2017 roku

Uchwała Nr 81/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 września 2017 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Samborzec za I półrocze 2017 roku

2017-10-10 10:40:40
Uchwała Nr 58/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 maja 2017 roku

Uchwała Nr 58/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

2017-05-31 10:46:23
Uchwała Nr 15/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 15/2017 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lutego 2017 roku

2017-03-02 13:11:19