Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 9/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 9/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku

2019-02-11 13:47:56
Uchwała Nr 8/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 8/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 stycznia 2019 roku

2019-02-11 13:43:24
Uchwała Nr 152/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 152/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2018 roku

2019-02-11 13:37:19
Uchwała Nr 151/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 151/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2018 roku

2019-02-11 13:35:04
Uchwała Nr 150/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 150/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2018 roku

2019-02-11 13:32:54
Uchwała Nr 112/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku

Uchwała Nr 112/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 7 września 2018 roku

2019-02-11 13:28:58
Uchwała Nr 99/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lipca 2018 roku

Uchwała Nr 99/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 lipca 2018 roku

2019-02-11 13:05:26
Uchwała Nr 87/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 87/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 czerwca 2018 roku

2019-02-11 13:00:12
Uchwała Nr 56/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Uchwała Nr 56/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Samborzec za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego  i objaśnieniami

2018-06-01 10:44:49
Uchwała Nr 6/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 stycznia 2018 roku

Uchwała Nr 6/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Samborzec na 2018 rok

2018-06-01 10:44:29