Podatki 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Samborcu

Samborzec 43

27-650 Samborzec

pokój nr 3,4

 

Referat Podatkowy
 
tel. (15) 8314443 wew. 23 lub 26
 

I. Wydawanie zaświadczeń:

-          o stanie majątkowym,  

-          o nie posiadaniu stanu majątkowego,

-          o nie zaleganiu w opłatach podatkowych,

-          o opłacaniu składek na Fundusz Emerytalny Rolników

      
II. wypisywanie dowodów wpłat na

-          podatek rolny,

-          podatek od nieruchomości,

-          podatek od środków transportowychIII. Opłata skarbowa za zaświadczenia:

-          o dochodowości z gospodarstwa rolnego – opłata 17,00 zł

-          o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych – opłata 21,00zł

-          o wielkości gospodarstwa rolnego i dochodowości do celów socjalnych – zwolnione z opłaty.IV. Przyjmowanie wniosków w sprawie

-     zwrotu podatku akcyzowego

 

V.  Przyjmowanie wniosków w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

-      umorzenia zaległości podatku rolnego, podatku od nieruchomości

-      przesunięcia terminu płatności podatku rolnego, podatku od nieruchomości

-      rozłożenia na raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości

-      umorzenia odsetek

-      ulgi z tytułu nabycia gruntu

-      ulgi inwestycyjne

 

Formularze i oświadczenia   - do pobrania

 

Informacja:

 
Zapłatę opłaty skarbowej można dokonać w kasie Banku Spółdzielczego w Samborcu

(w godz. 7:30 – 15:00 );

Wpłatę podatku rolnego i podatku od nieruchomości można dokonać u sołtysa, na poczcie lub na rachunek Urzędu Gminy w Samborcu - Bank Spółdzielczy Sandomierz o/Samborzec 30 9429 0004 2001 0000 1661 0001.

 

 

Liczba odwiedzin : 1458
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zych-Siwek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Obrębska
Czas wytworzenia: 2011-03-28 14:46:40
Czas publikacji: 2016-04-05 14:45:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak