Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa mostu nad rzeką Gorzyczanką w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 199+186 w m. Samborzec”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa mostu nad rzeką Gorzyczanką w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 199+186 w m. Samborzec”

2019-03-05 15:05:53
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 31 marca 2019 r., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 31 marca 2019 r., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”

2019-02-25 15:50:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:Ig.6220.1.2018, wydanej w dniu 21.12.2018r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Gazociąg w/c DN250 Sandomierz - Grzybów; wymiana przekroczenia cieku wodnego w miejscowościach: Zajeziorze, Wiśniowa, Maleniec – dokumentacja” Miejscowość: Zajeziorze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:Ig.6220.1.2018, wydanej w dniu 21.12.2018r.  dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Gazociąg  w/c  DN250 Sandomierz - Grzybów; wymiana przekroczenia cieku wodnego w miejscowościach: Zajeziorze, Wiśniowa, Maleniec – dokumentacja”  Miejscowość: Zajeziorze.

2019-02-21 13:47:17
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 197+346 w miejscowości Polanów ”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 292, 280/1 i 282/3 obręb nr 15 Polanów gmina Samborzec.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 197+346 w miejscowości Polanów ”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 292, 280/1 i 282/3 obręb nr 15 Polanów gmina Samborzec. 

2019-02-18 15:18:41
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 29/7, 29/6, 29/9, 29/8, 29/2, 28, 27/14, 27/13, 402/8, 402/7, 402/5, 402/4, 402/2, 402/10, 402/9, 403, 20/8, 19/8, 18/10, 17/11, 16/6, 15, 14, 13/6, 13/5, 12/2, 12/1, 11, 10, 9, 8/1, 8/2, 7/2, 6, 5/8, 5/5, 4, 1, 2, 3/4 i 416/2 w miejscowości Kobierniki gmina Samborzec. 

2019-02-04 11:19:59
Obwieszczenie informujące o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - „Budowa linii kablowej SN-15kV Klimontów – Gerlachów 2 z linią SN – 15kV Sandomierz – Łoniów odg. Gorzyczany 1”

Obwieszczenie informujące o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - „Budowa linii kablowej SN-15kV Klimontów – Gerlachów 2 z linią SN – 15kV Sandomierz – Łoniów odg. Gorzyczany 1”

2019-01-03 14:08:17
Obwieszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN-15kV Klimontów – Gerlachów 2 z linią SN – 15kV Sandomierz – Łoniów odg. Gorzyczany 1”

Obwieszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN-15kV Klimontów – Gerlachów 2 z linią SN – 15kV Sandomierz – Łoniów odg. Gorzyczany 1” na działkach o numerach ewidencyjnych: 346/1, 519/2, 518, 525 obręb ewidencyjny Gorzyczany oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 131 i 110 obręb ewidencyjny Żuków jednostka ewidencyjna Samborzec.

2018-11-30 14:41:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania pod nazwą z wniosku: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zajeziorze”, na działkach ewid. nr 258, 581/1, 575/1, 595, 604, 576/1 obręb Zajeziorze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania pod nazwą z wniosku: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zajeziorze”, na działkach ewid. nr 258, 581/1, 575/1, 595, 604, 576/1 obręb Zajeziorze

2018-10-29 10:18:04
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

2018-10-17 15:59:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie mostu nad rzeką Gorzyczanką w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 199+186 w miejscowości Samborzec’’

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie mostu  nad rzeką Gorzyczanką  w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 199+186 w miejscowości Samborzec’’

2018-10-10 09:05:25