Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie informujące o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - „Budowa linii kablowej SN-15kV Klimontów – Gerlachów 2 z linią SN – 15kV Sandomierz – Łoniów odg. Gorzyczany 1”

Obwieszczenie informujące o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - „Budowa linii kablowej SN-15kV Klimontów – Gerlachów 2 z linią SN – 15kV Sandomierz – Łoniów odg. Gorzyczany 1”

2019-01-03 14:08:17
Obwieszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN-15kV Klimontów – Gerlachów 2 z linią SN – 15kV Sandomierz – Łoniów odg. Gorzyczany 1”

Obwieszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa linii kablowej SN-15kV Klimontów – Gerlachów 2 z linią SN – 15kV Sandomierz – Łoniów odg. Gorzyczany 1” na działkach o numerach ewidencyjnych: 346/1, 519/2, 518, 525 obręb ewidencyjny Gorzyczany oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 131 i 110 obręb ewidencyjny Żuków jednostka ewidencyjna Samborzec.

2018-11-30 14:41:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania pod nazwą z wniosku: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zajeziorze”, na działkach ewid. nr 258, 581/1, 575/1, 595, 604, 576/1 obręb Zajeziorze.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania pod nazwą z wniosku: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zajeziorze”, na działkach ewid. nr 258, 581/1, 575/1, 595, 604, 576/1 obręb Zajeziorze

2018-10-29 10:18:04
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

2018-10-17 15:59:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie mostu nad rzeką Gorzyczanką w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 199+186 w miejscowości Samborzec’’

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie mostu  nad rzeką Gorzyczanką  w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 199+186 w miejscowości Samborzec’’

2018-10-10 09:05:25
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 197+346 w miejscowości Polanów’’

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 197+346 w miejscowości Polanów’’

2018-10-10 08:59:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 197+836 w miejscowości Andruszkowice’’

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 197+836 w miejscowości Andruszkowice’’

2018-10-10 08:54:22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania pod nazwą z wniosku: „Budowa linii kablowej SN powiązanie linii SN-15kV Klimontów – Gerlachów 2 z linią SN-15kV Sandomierz – Łoniów odg. Gorzyczany 1”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 346/1, 519/2, 518, 525 obręb Gorzyczany oraz na działkach o numerach ewidencyjnych131 i 110 obręb Żuków, gmina Samborzec

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania pod nazwą z wniosku: „Budowa linii kablowej SN powiązanie linii SN-15kV Klimontów – Gerlachów 2 z linią SN-15kV Sandomierz – Łoniów odg. Gorzyczany 1”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 346/1, 519/2, 518, 525 obręb Gorzyczany oraz na działkach o numerach ewidencyjnych131 i 110 obręb Żuków, gmina Samborzec

2018-10-08 13:30:11
Obwieszczenie o przekazaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Obwieszczenie o przekazaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

2018-10-08 10:57:24
Obwieszczenie o wydanej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach dotyczącej uchylenia w części decyzji Wójta Gminy Klimontów

Obwieszczenie o wydanej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach dotyczącej uchylenia w części decyzji Wójta Gminy Klimontów

2018-10-08 10:46:58