Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie garażu przy budynku remizy Ochotnicznej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ew. 711, w m. Skotniki, gm. Samborzec

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie garażu przy budynku remizy Ochotnicznej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ew. 711, w m. Skotniki, gm. Samborzec
2012-06-11 14:19:11
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szewce i Samborzec, gm. Samborzec

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- Rozbudowa sieci wodociągowej, dla działek nr: 22, 145/4, 145/2, 409/61, 409/62, 409/63, 409/58, 409/47, 409/49, 409/65, 409/53, 409/52, 409/51, 409/22, 409/79, 409/81, 409/83, 119/3, 421/1, 402/3, 408, 403/5, w miejscowościach Szewce i Samborzec, gm. Samborzec.
2011-09-29 12:44:12
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-Wieloboksowy garaż sprzętu drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-Wieloboksowy garaż sprzętu drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu wraz z miejscem składowania materiałów do zabezpieczenia dróg w okresie zimowym
2010-10-28 14:33:06
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-Budynek biurowy przeznaczony na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-Budynek biurowy o pow.zabudowy 300m2 jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym przeznaczony na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu
2010-10-28 14:29:14
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-Zbiornik wody surowej

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-Zbiornik wody surowej o objętości 200m3
2010-10-28 14:26:34
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-Przebudowa dachu na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-Przebudowa dachu na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach
2010-09-03 13:58:20
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowa stacji transformatorowej

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV "Kobierniki 6", elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV; przebudowa elektroenergetycznych linii nN oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego do budynku mieszkalnego w Kobiernikach na dz.Nr ewid.wg wykazu-Gmina Samborzec
2010-03-16 13:18:44
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie dachu na bud.świetlicy w Wielogórze

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wykonanie dachu na bud.świetlicy w Wielogórze
2009-08-27 11:23:58
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa-modernizacja drogi do przyległych działek prywatnych,publicznych ogólnej użyteczności, sportowo-rekreacyjnych i przemysłowych

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa-modernizacja drogi do przyległych działek prywatnych,publicznych ogólnej użyteczności, sportowo-rekreacyjnych i przemysłowych na dz. nr ewid.: 106/1 i 107/3 położonej w Samborcu,gm. Samborzec
2009-07-10 14:45:27
Wniosek o wydanie decyzji - Rewitalizacja msc Samborzec poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rewitalizacja msc Samborzec poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej
2009-06-18 14:45:24