Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 08.05.2012 r. do 12.06.2012 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej 

 
Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 08.05.2012 r. do 12.06.2012 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (audyt z art. 62 ust. l lit.b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999) w zakresie projektu nr RPSW.03.02.00-26-071/08 
 

Załączniki

Protokół z czynności przeprowadzonych w okresie od 08.05.2012 r. do 12.06.2012 r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

Data: Brak danych Rozmiar: 85.63M Format: .rar Pobierz

Liczba odwiedzin : 484
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację :
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2012-06-19 11:06:58
Czas publikacji: 2012-06-19 11:06:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak