Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Materiały przetargowe - "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkole podstawowej i gimnazjum w Samborcu oraz zarządzanie projektem w ramach realizacji projektu Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia w latach 2013 - 2015"

Materiały przetargowe - "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkole podstawowej i gimnazjum w Samborcu oraz zarządzanie projektem w ramach realizacji projektu Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia w latach 2013 - 2015"
2013-09-02 15:45:09
Materiały przetargowe - "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w gimnazjum w Chobrzanach oraz zarządzanie projektem w ramach realizacji projektu „Równe szanse – pewny sukces!” w latach 2013 – 2015"

Materiały przetargowe - "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w gimnazjum w Chobrzanach oraz zarządzanie projektem w ramach realizacji projektu „Równe szanse – pewny sukces!” w latach 2013 – 2015"
2013-09-02 13:17:48
Materiały przetargowe - "Dowóz uczniów z terenu gminy Samborzec do szkół w 2013 roku"

Materiały przetargowe - "Dowóz uczniów z terenu gminy Samborzec do szkół w 2013 roku"
2013-08-12 15:42:02
Materiały przetargowe - "Dowóz uczniów z terenu gminy Samborzec do szkół w roku szkolnym 2013-2014"

Materiały przetargowe - "Dowóz uczniów z terenu gminy Samborzec do szkół w roku szkolnym 2013-2014"
2013-07-22 13:13:55
Materiały przetargowe - "Świadczenie usług szkoleniowych i warsztatów w ramach realizacji w 2013 roku projektu pn. Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Samborzec"

Materiały przetargowe - "Świadczenie usług szkoleniowych i warsztatów w ramach realizacji w 2013 roku projektu pn. Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Samborzec"
2013-07-16 15:36:56
Zmiana treści SIWZ- zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Gorzyczany - Piaski od km 0+000 do km 0+925"

Zmiana treści SIWZ- zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Gorzyczany - Piaski od km 0+000 do km 0+925"
2013-07-11 15:36:04
Materiały przetargowe - "Przebudowa drogi gminnej Gorzyczany - Piaski od km 0+000 do km 0+925"

Materiały przetargowe - "Przebudowa drogi gminnej Gorzyczany - Piaski od km 0+000 do km 0+925"
2013-06-27 14:43:53
Materiały przetargowe - "Przebudowa drogi gminnej nr 373025 T Kobierniki od km 0+000 do km 1+534"

Materiały przetargowe - "Przebudowa drogi gminnej nr 373025 T Kobierniki od km 0+000 do km 1+534"
2013-04-10 11:23:03
Zapytanie ofertowe ZAŁĄCZNIKI - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz budowa małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Milczany”

Zapytanie ofertowe ZAŁĄCZNIKI - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz budowa małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Milczany”
2013-03-27 13:59:44
Materiały przetargowe-"Dostawa i przygotowanie gorących posiłków oraz dostawa chleba dla dzieci ze szkół na terenie Gminy Samborzec"

Materiały przetargowe-"Dostawa i przygotowanie gorących posiłków oraz dostawa chleba dla dzieci ze szkół na terenie Gminy Samborzec"
2012-12-12 12:45:57