Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-13 14:39:52 Informacje, postanowienia, decyzje / Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Budowa 2 szt. stacji transf. SN/nN 15/0,4 kV wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, przebudowa istniejących linii napowietrznej nN na linię kablową wraz z przyłączami w msc. Zawisełcze gmina Samborzec” Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-07-13 11:13:15 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie zmian w budżecie Gminy Samborzec na 2018 rok Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-07-13 11:09:02 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Samborzec na lata 2018 - 2029 Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-07-13 11:07:40 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-07-13 09:32:48 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie przyjęcia herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Samborzec Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-07-13 09:29:17 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Samborcu na rok 2018 Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-07-13 09:23:26 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu zmieniającego uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-07-13 09:20:28 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie zmiany harmonogramu wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Samborcu na rok 2018 Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-07-13 09:03:44 Projekty Uchwał / Projekt Uchwały Rady Gminy Samborzec w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Samborzec Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-07-13 08:19:41 Zarządzenia 2018 rok / Zarządzenie Nr 50/2018 z dn. 06.07.2018 r. Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu