Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-22 09:20:20 Zawiadomienia o Sesji / Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Samborzec Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-11-22 09:19:12 Zawiadomienia o Sesji / Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Samborzec Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-11-22 09:15:06 Zawiadomienia o Sesji / Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Samborzec Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-11-21 10:56:55 Oświata / Oświata Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-11-21 08:21:33 Przetargi / Odpowiedź na pytania wykonawców dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkół w Chobrzanach i w Samborcu, gmina Samborzec” (oznaczenie sprawy: Ig.271.2.6.2018) Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-11-21 08:19:43 Przetargi / Ogłoszenie o zamówieniu - zadanie pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkół w Chobrzanach i w Samborcu, gmina Samborzec" Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-11-21 08:15:03 Przetargi / Odpowiedź na pytania wykonawców dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołów Szkół w Chobrzanach i w Samborcu, gmina Samborzec” (oznaczenie sprawy: Ig.271.2.6.2018) Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-11-20 13:15:58 Zamówienia do 30 000 Euro / Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej opracowaniu studium wykonalności dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Samborzec” Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-11-20 11:39:56 Zamówienia do 30 000 Euro / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej dotyczącej zmiany stanu wody na działce 286 i działkach sąsiednich zlokalizowanych w msc. Polanów gm. Samborzec” Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-11-20 11:26:55 Skład Rady Gminy / Skład Rady Gminy Albert Sendrowicz Publikacja artykułu