Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-18 18:52:55 Elektroniczna Skrzynka Podawcza / Elektroniczna Skrzynka Podawcza Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2019-03-18 18:43:28 Elektroniczna Skrzynka Podawcza / Elektroniczna Skrzynka Podawcza Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2019-03-18 18:41:24 Elektroniczna Skrzynka Podawcza / Elektroniczna Skrzynka Podawcza Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2019-03-18 18:08:57 Elektroniczna Skrzynka Podawcza / Elektroniczna Skrzynka Podawcza Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2019-03-18 17:41:23 Petycje / Petycje Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2019-03-18 14:06:08 Zakład Gospodarki Komunalnej / Zakład Gospodarki Komunalnej Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2019-03-18 13:51:10 Rejestry, ewidencje, archiwa / Rejestry, ewidencje, archiwa Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2019-03-15 15:14:39 Przetargi / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zadania pn.: "Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy Samborzec poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym" z dnia 15.03.2019 r. Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2019-03-15 15:05:58 Przetargi / ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania pn.: "Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy Samborzec poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym" z dnia 15.03.2019 r. Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2019-03-15 13:25:20 Przetargi / Odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców - nazwa zadania: „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy Samborzec poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym” z dnia 15.03.2019 r. Albert Sendrowicz Publikacja artykułu