Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-05-25 15:14:27 Zamówienia do 30 000 Euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacje zadań polegających na nabyciu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Samborzec Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-05-24 12:07:29 Sprawozdania / Sprawozdanie Wójta Gminy Samborzec z wykonania Programu Współpracy Gminy Samborzec z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-05-24 12:00:33 Zamówienia do 30 000 Euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacje zadań polegających na nabyciu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Samborzec Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-05-23 14:18:25 Zamówienia do 30 000 Euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacje zadań polegających na nabyciu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Samborzec Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-05-23 14:16:33 Zamówienia do 30 000 Euro / ZAPYTANIE OFERTOWE – zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadań polegających na montażu urządzeń na placach rekreacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Samborzec Katarzyna Zych-Siwek Edycja artykułu
2018-05-23 14:11:12 Zamówienia do 30 000 Euro / Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacje zadań polegających na nabyciu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Samborzec Katarzyna Zych-Siwek Publikacja artykułu
2018-05-23 11:03:15 Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji / Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-05-23 08:44:36 Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Gminy Samborzec / Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Gminy Samborzec Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-05-23 08:26:26 Klauzula informacyjna / Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Gminy Samborzec Albert Sendrowicz Publikacja artykułu
2018-05-22 14:42:02 Zamówienia do 30 000 Euro / ZAPYTANIE OFERTOWE – zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadań polegających na montażu urządzeń na placach rekreacyjnych w miejscowościach na terenie gminy Samborzec Albert Sendrowicz Publikacja artykułu